Dizaina studija Unicorn ir dibināta 2009. gadā kā neatkarīga brendinga aģentūra.

Galvenais aģentūras darbības virziens – korporatīvais un patērētāju brendings, brenda pozicionēšanas stratēģijas izstrāde, vides un mārketinga materiālu dizains.

Mēs ticam, ka pārdomāts un efektīvs dizains palīdz risināt unikālus uzdevumus un sasniegt nospraustos mērķus. Savu darbu darām ar mīlestību un izpildām katru projektu ar interesi un uzmanību pret detaļām.

Veiksmīgai projekta realizācijai nepieciešama klienta un aģentūras sadarbība, tādēļ veltām uzmanību produktīvu attiecību veidošanai un komunikācijai visos sadarbības posmos.

Brenda pozicionēšana un stratēģija

Radošā talanta un inovatīvās domāšanas apvienojums ar pragmatiskiem apsvērumiem mūs dara atšķirīgus no vairuma dizaina aģentūrām. Mēs veidojam brenda tēlu patērētāja apziņā, iemiesojot tajā dziļu un unikālu ideju.

Brenda vizuālā identifikācija

Logotips, korporatīvas krāsas un fonts, stila veidošanas elementi, iepakojuma dizains, vides un interjera dizaina risinājumi. Atbilstošs firmas stils palīdz veidot pievilcīgāku firmas imidžu un uzlabo tās atpazīstamību.

Neimings

Brenda vai tirdzniecības markas nosaukums, slogani un devīzes. Firmas stils ir ne tikai logotips, bet arī unikāls nosaukums. Neimings (nosaukšana) – viens no sākuma etapiem, kam ir svarīga loma stipras brenda platformas veidošanā.

Multimedia

Plašs pakalpojumu spektrs virtuālajā vidē, WEB dizains, 3D modelēšana un vizualizēšana, animācijas, virzīšana digitālajā vidē un sociālajos tīklos.

Reklāmas kampaņas

Reklāmas kampaņas – konkrētai mērķauditorijai izstrādāts reklāmas pasākumu kopums. Palīdzēsim precīzi formulēt Jūsu ideju un novadīt līdz klientam izmantojot visu mediju kanālus.

Copywriting (Reklāmas tekstu sastādīšana)

Brošūru teksti, informācija WEB lapās vai jebkuros citos mārketinga materiālos. Laba komunikācija ir panākumu pamats. Ar precīzu nozīmi veidoti teksti ne tikai atspoguļo stilu, kultūru un redzējumu, bet arī piesaista klienta uzmanību, radot pārliecību par Jūsu kompetenci.